Intellectuele eigendom

De inhoud van deze trainingstool, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren.

Een deel van het beeldmateriaal is afkomstig van het internet. Er is getracht om zorgvuldig de eventuele bronnen te vermelden. Mocht u echter kunnen aantonen dat een gebruikte afbeelding u rechtens toebehoort, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik hiervan. Wij zullen dit materiaal dan verwijderen.

© 2019 High 5 Editions BV